Hopp til hovedinnhold

I Anne sin slektsforskning stopper en av hennes farsgrener ved Bolette Fredriksdatter Helkand. Hun ble gift med Andreas Bøysen omkring 1729 i Trondheim. Etter hans død i 1743 satt hun igjen som enke med 8 barn. Hun giftet seg etterhvert med Simon Hoff som hadde samme profesjon som hennes første ektemann, nemlig parykkmaker. Det siste vi finner om henne i kildene er når hun dør i 1783.

Bolette Helkands død
Klikk på bildet for å gå til kirkeboken

Dette er innførselen i Domkirken kirkebok for september 1783. Vi ser her at hun ikke engang er nevnt med sitt eget navn, bare som parykkmaker Simon Hoffs kone. Det står at hun er 80 år gammel noe som tilsier at hun skal være født omkring 1703. Slike aldersangivelser kan imidlertid være noe unøyaktig slik at reelt fødselsår kan avvike noe.

I kildene finner vi at hun ofte er nevnt med et farsnavn: Fredriksdatter, noe som bør tilsi at hennes far heter Fredrik til fornavn. Ellers brukes Helkand som etternavn i flere sammenhenger.

Helkand er jo et kjent slektsnavn blant annet i Trondheim og på Hitra. Vi finner til eksempel en Anders Jensen Helkand som rundt 1630 opererer både som Byfogd og Rådmann i Trondheim. Simon Ellefsen som er en dansk slektsforsker med mange aner i Norge, har blant annet laget en slektstavle for slekten Hellekande (Helkand) som starter rundt 1530 og som blant annet inneholder Anders Jensen Helkand nevnt over. Han har imidlertid ingen Fredrik Helkand i sin tavle.

Jeg har lett i kirkebøkene for Domkirken rundt 1703 for å se om jeg finner noe om hennes dåp og derigjennom hennes foreldre. Kirkeboken med døpte i Domkirken i Trondheim begynner i 1702 og jeg finner henne ikke der. Dersom hun er født 1701 eller tidligere, er det ikke mulig å finne dåpen hennes her. Det er heller ingen andre kirkebøker i Trondheim som dekker disse årene. Hun kan jo selvfølgelig være født et annet sted og på et senere tidspunkt flyttet til Trondheim.

Det neste skrittet vil være å lete i skattelister om jeg kan finne noen Fredrik Helkand rundt den tiden når hun skal være født.

19.04.2020

Før jeg går løs på skattelistene, må jeg ta med litt fra Jacob Hersleb Hornemans Slektstavler. Han har i disse også med et oppsett for slekten Helkand. Hovedtrekkene i denne går slik:

1. Jens Andersen Helkand, f. 15.., bodde i Aarhus

2. Anders Jensen Helkand, f. 1599 Århus, d. 1662 Trondheim, var borgermester og rådmann i Trondheim.

3. Peder Andersen Helkand, f. 1632 Trondheim, død etter 1674

4. Henrik Pedersen Helkand, f. 16.., d. 1717 på Hitra

5. Nils Henriksen Helkand

6. Fredrik Nilsen Helkand

7. Boel Fredriksdtr Helkand (også kalt Bolette).

Som vi ser er det forholdsvis tynt med opplysninger om de senere leddene, ihvertfall etter Henrik som bodde på Hitra. Bolette vet vi skal være født omkring 1703. Det er ca 70 år etter Peder Andersen ble født. Om han er det relativt detaljerte opplysninger om fødselen i farens notatbok. Fra hans fødsel i 1632 er det da 4 generasjoner fram til Bolette, noe som gir 17,5 år i snitt for hver generasjon. Selv om det er teoretisk mulig, er det relativt stor sannsynlighet for at dette ikke stemmer. Hornemann har heller ikke angitt noen kilder for sine opplysninger, noe han som regel ikke gir.

Horneman 1

Horneman 2

28.04.2020

Ved en tilfeldighet har jeg nok klart å plassere Bolette i Helkand-familien, selv om jeg ikke har klart å finne hennes far. Jeg kom over et skifte i Stjørdal i 1759.

Det aktuelle skiftet om var den 19.11.1759 i Stjørdal er etter en Kirstine Nilsdatter Helkand som hadde vært gift med Carstein Dreyer. De viktigste arvingene hennes er:

  1. Anne Elena Hagerup, Hr Hans Helsinges vicepastor til Sparbo, avdødes søsterdatter.
  2. Bolette Friederichsdatter, Hoffes [gift med Simon Hoff i Trondheim], avdødes broderdatter.

Kirsten Nilsdatters foreldre var Boel Andersdtr Helkand, datter av byfogd og rådmann Anders Jensen Helkand, og fogd i Stjørdal Niels Pedersen.

For å få kabalen til å gå opp må Kirsten ha en søster som er mor til Anne Elena og en bror som er far til Bolette.

Mor til Anne Elena Hagerup var Bodil Nilsdtr Helkand som også var datter av Boel Andersdtr Helkand.

Det er imidlertdi ikke funnet en bror av Bodil Nilsdtr og Kirsten Nilsdtr som skal hete Fredrik. Men han må jo ha vært til og må ha hatt navn Fredrik Nilsen Helkand

Bolettes anerekke må derfor bli slik:

1. Anders Jensen Helkand 1599-1662

g. 02.01.1625 med Karen Hansdtr Øye

2. Datter Boel Andersdtr Helkand 1631-1718

Gift 25.03.1650 med fogd Nils Pedersen

3. Sønn Fredrik Nilsen Helkand, for tiden ukjent

4. Bolette Fredriksdatter Helkand, f. omkring 1703

Fortsettelsen av saken blir å finne denne Fredrik Nilsen Helkand. Det er vel stor mulighet for at Bolette er født i Stjørdal, men kirkebøkene der starter ikke før 1714 så der er ingen hjelp å hente. Men jeg får se om det kan være andre aktuelle kilder.

x

Pålogging

Siste innlegg

text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint ipsa voluptatibus.